The College of Management Logo

המסלול האקדמי - המכללה למינהל

הקטלוג המאוחד
אסכולה  משאבי הספרייה זמינים גם במערכת אסכולה , מערכת לחיפוש ספרים, כתבי עת, מאמרים ומאגרים אלקטרוניים בקליק אחד.

הספריה מתחדשת במערכת מידע חדשה.
החל ב-30.11.2016 לא יתעדכן ממשק קטלוג זה. קטלוג הספריה העדכני ימשיך להיות זמין במערכת אסכולה
System Message ‫ הספריה המבוקשת אינה זמינה כרגע ‬

המסלול האקדמי - המכללה למינהל

מקורות קריאה לקורסים

מאגרים אלקטרוניים

קטלוגים מאוחדים

מפתחות למאמרים

ספריות וקטלוגים נוספים בישראל